Konfliktide lahendamine

Konfliktid on möödapääsmatud, peamine, mis nendega teha annab on neid võimalikult kiiresti ja valutult lahendada ning neist õppida ja ammutada energiat arenguks. Tihti on konfliktid need mis sunnivad isikuid ja organisatsioone muutusteks, arenguks ja innovatsiooniks.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on konfliktide tekkimise eeldused ja põhjused?
 • Millest tasub alustada konflikti lahendamisel ning millised on ummikteed?
 • Milline on konfliktilahenduse minimudel, mida igas olukorras saab kasutada?
 • Milliseid oskusi on vaja konfliktse osapoolega kokkuleppe saavutamiseks?
 • Kuidas jõuda üksteise vastu suunatud energia rakenamiseni koostööks?
 • Millised on seitse põhilist sammu teekonnal konfliktist koostööni?

Koolitusel tulemusel:

 • Tekib oskus märgata konflikti markereid võimalikult varases faasis
 • Suureneb võimekus keskenduda afektiivsete reaktsioonide asemel, mis suurendavad konflikti, ratsionaalsele analüüsile, mis aitab konflikti lahendada
 • Areneb oskus saavutada vastastikku negatiivselt häälestatud keskkonnas koostööd
 • Tekib oskus ja vilumus kiiresti häälestada ennast koostööle ning saavutada kokkuleppeid vähema energia- ja ajakuluta

Ainulaadne:

 • Neljaastmeline konfliktilahendusmudel. See on erinevatest konfliktilahendusmudelitest inspireeritud lihtne ja tõhus tööriist, mida saab igal pool kaasas kanda ja erinevate probleemide või konfliktide ilmnemisel kiiresti kasutada.

Tutvustus:

Allikad:

 • Campt, David and Schirch, Lisa. (2007) “The Little Book of Dialogue for Difficult Subjects: A Practical, Hands- On Guide.”
 • Lacey, Hoda. (2002) „Kuidas lahendada konflikte töökohal.“
 • Lehtsaar, Tõnu. (2008) „Suhtlemiskonflikti psühholoogia.“
 • Schirch, Lisa. (2005) “Ritual and Symbol in Preacebuilding.”
 • Ury, William; Fisher,  Roger and Patton, Bruce. (1991) “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in, Revised 2nd edition.”
 • Vihma, Ülo. (2006) “Inimene konfliktide keskel.”

Võta ühendust!

koolitus@jaanuskangur.ee
Telli koolitus, küsi küsimusi või ütle niisama tere!