Koostöö

Tänapäeval on efektiivne meeskond võimalik üles ehitada väga erinevate mudelite alusel, suure konglomeraadina, väikeste iseseisvate üksustena või ühtse ja sidusa kooslusena. Iga mudeli juures on olulised mõned põhikriteeriumid, mis teevad saavutus- suutlikkuse ja selle kulukuse maksimaalselt efektiivseks. Üheks neist on midagi, mida tihti nimetatakse meie tundeks või meeskonna vaimuks

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on efektiivse meeskonna tunnused?
 • Kui efektiivne meie meeskond on?
 • Kuidas saame suurendada enda efektiivsust?
 • Millised on eduka kommunikatsiooni saladused?
 • Millised on personaalsed ja millised ühised elemendid, mida saab meeskonnas arendada?

Koolituse tulemusel:

 • Suureneb teadmine meeskonna efektiivsusteguritest
 • Kasvab oskus ennast analüüsida ja suurendada enda meeskonna efektiivsust
 • Paraneb kommunikatsioon ning suutlikkus jagada informatsiooni ja kuulata üksteist
 • Suureneb motivatsioon panustada meeskonnatöösse
 • Paraneb arusaam enda eesmärkidest ja nende seotusest meeskonna ühiste eesmärkidega ning seeläbi hakkavad kõik meeskonna liikmed enam panustama ühistesse eesmärkidess

Ainulaadne:

 • Suhtekapital. Pikaajalise meeskondade koolitamise käigus olen võtnud kasutusele sellise mõiste. See iseloomustab suhete kvaliteeti igas inimkoosluses ning seda saab nii kahandada kui kasvatada. Koolitusel räägin nii suhtekapitali hindamise markeritest kui sellest, kuidas seda raisatakse kui ka, kuidas seda kasvatada. Koostöö ja juhtimise seisukohalt möödapääsmatult oluline asi.

Allikad:

 • Gardner, Howard Earl. (1983) “ Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.”
 • Handy, Charles. (1978) “Gods of Management.”
 • Handy, Charles. (1993) „Understanding Organzation. (Fourth Edition).“
 • Handy, Charles. (2015) „The second Curve.“
 • McGregor, Douglas. (1960) “The Human Side of Enterprise.”
 • Parker, Glenn M. (2007) “Cross- Functional Teams: Working with Allies, Enemies, and Other Strangers.”
 • Parker, Glenn M. (2008) “Team Players and Teamwork: The New Competitive Business Strategy (Jossey Bass Business & Management Series).”
 • Parker, Glenn M. (2011) “Successful Team Building: 20 Tips, Tools, and Exercises (Parker Team Series).” 
 • Parker, Glenn M. (2011) “Team Leadership: 20 Proven Tools for Success” 
 • Tuckman, Bruce W. (1965) “Developmental sequence in small groups”, Psychological Bulletin, 63, 384-399. Uuesti trükitud: Group Facilitation: A Research and Applications Journal, Number 3, Spring 2001
 • Üks paremaid Tuckmani koostööfaaside illustratsioone. Film “True Blue” baseerub Oxfordi sõudmismeeskonna treeneri Daniel Topolski kirjutatud mälestustele.

Võta ühendust!

koolitus@jaanuskangur.ee
Telli koolitus, küsi küsimusi või ütle niisama tere!