Läbirääkimised

Üha enam saab nii töö, kui eraelu õnnestumisel määravaks võimekus saavutada kokkuleppeid. Maailm on muutunud lõputuks suhete võrgustikuks ning selles edu saavutamise peamine komponent on oskus pidada läbirääkimisi. Oskus väljendada enda seisukohti, kuulata teiste omi ning jõuda vastastikku kasulike kokkulepeteni. Rääkides võib rikkaks saada nii materiaalsete hüvede, aga ennekõike rikastavate suhete poolest.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas ennast häälestada kokkulepete saavutamisele?
 • Millised on peamised mõjutamise tööriistad?
 • Kuidas lugeda signaale, mis aitavad jõuda rahuldava tulemuseni?
 • Millistele „päästikutele“ on vaja vajutada, et avaldada partnerile soovitud mõju?
 • Kuidas arendada endas mõjutamise meister?

Koolituse tulemusel:

 • Teadvustatakse häälestumise ning vastava emotsionaalse seisundi olulisust
 • Õpitakse juhtima nii enda, kui partneri emotsionaalset seisundit
 • Paraneb oskus pääseda mõjule
 • Suureneb võimekus lugeda infot, mida partner edastab nii teadlikult, kui alateadlikult
 • Areneb oskus leida enam vahendeid partneri mõjutamiseks
 • Tekib soov ning oskus järjepidevalt arendada endas suurepärase läbirääkija oskusi

Ainulaadne:

 • Kokkulepete trepp. Olen võtnud selle mõiste kasutusele koostööläbirääkimiste ülesehituse illustreerimiseks, mis on nagu ronimine mööda treppi, mida tuleb samal ajal ehitada. Iga aste on kokkuleppe, mis on mõlemapoolselt kinnitatud. Koolitusel räägin, kuidas astmeid ehitada ja miks on see trepp tulemuste saavutamisel oluline.

Tutvustus:

Allikad:

 • Camp, Jim. (2007) “No, The Only Negotiating System You Need For Work Or Home.”
 • Fisher, Roger and Shapiro, Daniel. (2005) ” Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate.”
 • Movius, H. and Susskind, L.E. (2009) “Built to Win: Creating a World Class Negotiating Organization.”
 • Nierenberg, Gerard I. (1995)  “The Art of Negotiating: Psychological Strategies for Gaining Advantageous Bargains.”
 • Shapiro, Ronald M. and Jankowski, Mark A. (1998)  “The Power of Nice: How to Negotiate So Everyone Wins – Especially You!”
 • Stone, Douglas; Patton, Bruce and Heen, Sheila. (1999) “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most.”
 • Ury, William; Fisher,  Roger and Patton, Bruce. (1991) “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in, Revised 2nd edition.”
 • Ury, William. (1993) “Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation, revised second edition.”
 • Voss, Chris and Raz, Tahl. (2016) “Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It.”

Võta ühendust!

koolitus@jaanuskangur.ee
Telli koolitus, küsi küsimusi või ütle niisama tere!