Suhtlemine

Suhtlemine on loomulik oskuse, mida on võimalik lõputult arendada. Nii nagu spordis on harrastajaid, kui professionaale, on samuti suhtlemisel võimalik suhelda ja seekaudu saavutada tulemusi erinevatel tasanditel. Kuna suhtlemine on üks võtmeoskusi, siis on arenguvõimalused piiritud.

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Mida kõike on võimalik saavutada eduka suhtlemise kaudu?
 • Millised on eduka suhtlemise kolm põhilist eeldust?
 • Kuidas häälestada ennast soovitud suhtlustulemusele?
 • Millised on suhtlemise sügavaimaid mõjutegurid?
 • Kuidas osata kiiresti igas suhtlemissituatsioonis ennast häälestama maksimaalsele tulemusele?
 • Kuidas luua suhete kaudu endasse ja enda ümber enam rahulolu ja õnnetunnet?

Koolituse tulemusel:

 • Laieneb arusaam eduka suhtlemise kasulikkusest ning suhtlemisoskuse rakendamisvõimalustest
 • Tekib teadmine ja oskus arendada ennast igapäevaste situatsioonide kaudu paremaks suhtlejaks
 • Suureneb suhtlemisrepertuaar ning tekib oskus märgata ja kasutada peenemaid suhtlemisvahendeid
 • Areneb oskus saavutada läbi suhtlemise rahuldustpakkuvaid tulemusi

Ainulaadne:

 • Suhtekapital, see iseloomustab suhete kvaliteeti igas inimkoosluses ning seda saab nii kahandada kui kasvatada. Koolitusel räägin nii suhtekapitali hindamise markeritest kui sellest, kuidas seda raisatakse kui ka, kuidas seda kasvatada. Suhete säilimise seisukohalt hindamatu väärtusega tööriist.

Allikad:

 • Berne, Eric. (2001, 2008, 2015) “Suhtlemismängud”
 • Bolton, Robert. (2002) “Igapäevaoskused”
 • Cialdini, Robert B. (2017) “Eelveenmine.Revolutsiooniline moodus, kuidas mõjustada ja veenda”
 • Carnegie, Dale. (1936, 1990, 1991, 2002, 2010, 2016, 2018) “Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi.”
 • Ekman,  Paul. (1982) “Handbook of Methods in Nonverbal Behavior Research.
 • Ekman, Paul. (2003) „Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life.“
 • Ekman, Paul (2012) „Valede jahil.”
 • Giblin, Leslie T. (1956) “How to Have Confidence and Power in Dealing with People”
 • Luntz, Frank  (2008) “Words that Work.”
 • Pease, Barbara and Alan. (2006) “The Definitive Book of Body Language”
 • Paul Ekmani töödest inspireeritud sari “Lie to me”, milles käsitletakse miimika muutusi valetamise kontakekstis. Muidugi on selles kunstilisi liialdusi, ent illustreerib laiemalt kehakeele ja miimika rohkust ja olulisust kogu suhtlemisprotsessis:

 
 

 

Võta ühendust!

koolitus@jaanuskangur.ee
Telli koolitus, küsi küsimusi või ütle niisama tere!